Definició
de la
interoperabilitat

Definició:

La interoperabilitat és la capacitat que té un producte o sistema, les interfícies del qual són totalment conegudes, per tal d'interactuar amb altres productes o sistemes existents o futurs sense cap mena de restricció d'accés o d'implementació.

Traduccció: Pau Iranzo

Nivell d'operabilitat

Compatibilitat Estàndard de facto interoperabilitat
Système A compatible avec B, système C compatible avec D B, C, D compatibles avec A A, B, C et D communiquent par l'intermédiaire d'un standard ouvert