Definice
z
Interoperabilita

Definice:

Interoperabilita je vlastnost produktu nebo systému -- jehož rozhraní jsou plně zveřejněna -- komunikovat a pracovat s dalšími produkty či systémy bez jakéhokoliv omezení v přístupu a implementaci.

Překlad: Peťoš Šafařík

Stupně provozuschopnost

Kompatibilita standard ve skutečnosti Interoperabilita
Système A compatible avec B, système C compatible avec D B, C, D compatibles avec A A, B, C et D communiquent par l'intermédiaire d'un standard ouvert