Ορισμός
του
Διαλειτουργικότητα

Ορισμός:

Διαλειτουργικότητα είναι η δυνατότητα ενός προϊόντος ή συστήματος - του οποίου οι διεπαφές είναι πλήρως δημόσια τεκμηριωμένες - να συνδέεται και να λειτουργεί με άλλα προϊόντα ή συστήματα, χωρίς περιορισμούς στην πρόσβασή τους ή φραγμούς στην υλοποίηση.

Μετάφραση: P. Christeas

Βαθμός διαλειτουργικότητας

Συμβατότητα πρότυπο στην πραγματικότητα Διαλειτουργικότητα
Système A compatible avec B, système C compatible avec D B, C, D compatibles avec A A, B, C et D communiquent par l'intermédiaire d'un standard ouvert