Definitie
van
Interoperabiliteit

Definitie:

Interoperabiliteit is het vermogen van een product of systeem, waarvan de grensvlakken volledig bekend zijn, om een wisselwerking aan te gaan met andere, bestaande of toekomstige producten of systemen zonder dat de toegang of implementatie beperkt is.

Vertaling: ???

Operabiliteitsgraad

Compatibiliteit Feitelijke standaard Interoperabiliteit
Système A compatible avec B, système C compatible avec D B, C, D compatibles avec A A, B, C et D communiquent par l'intermédiaire d'un standard ouvert