Definisjon
av
Interoperabilitet

Definisjon:

Interoperabilitet er evnen til ett produkt eller system, for hvilkets alle grensesnitt er fullstendig oppgitt, å samhandle og fungere med andre produkter eller systemer, uten noen tilgang- og implementasjonsrestriksjoner

Oversettelse: Per Øyvind Karlsen

Grad av interoperabilitet

Kompatibilitet standarden faktisk Interoperabilitet
Système A compatible avec B, système C compatible avec D B, C, D compatibles avec A A, B, C et D communiquent par l'intermédiaire d'un standard ouvert