Definicja
interoperacyjności

Definicja:

Interoperacyjność to cecha produktu lub systemu, którego interfejsy funkcjonują w pełnej zgodności, tak by współpracować z innymi produktami lub systemami, które istnieją, bądź mogą istnieć w przyszłości, bez jakiegokolwiek ograniczenia dostępu lub ograniczonych możliwości implementacji

Tłumaczenie: Iga SYCZ

Stopień interoperacyjności

Kompatybilność Faktyczny standard Interoperacyjność
Système A compatible avec B, système C compatible avec D B, C, D compatibles avec A A, B, C et D communiquent par l'intermédiaire d'un standard ouvert